Skip to content

DE GESCHIEDENIS VAN DE GROOTSTE PRIVATE BROUWER VAN OOSTENRIJK DEEL 2

ij werken voor Stiegl, de grootste private bierbrouwerij van Oostenrijk. Om mij zo goed mogelijk in te leven in de context van dezemooie opdrachtgever, lees ik het boek ‘Auf ein bier mit John Maynard Keynes’ geschreven door de huidige directeur – eigenaar Heinrich Dieter Kiener. Hij staat inmiddels ruim 25 jaar aan het hoofd van de Stieglbrouwerij in Salzburg. Als ondernemer hecht hij grote waarde aan traditie en duurzaamheid.  Maar een familiebedrijf van meer dan 100 jaar oud heeft niet alleen te maken met traditie en continuïteit, maar ook met actuele ontwikkelingen. Met Heinrich Dieter Kiener staat inmiddels de vierde generatie aan het hoofd van de Stieglbrouwerij. Hij kijkt in zijn nieuwe boek terug op de veelbewogen geschiedenis van een unieke Oostenrijkse brouwerij. Kiener is zich bewust dat de geschiedenis zich alleen laat begrijpen in de historische context van de gebeurtenissen, de tijdgeest en de economische en zakelijke ontwikkelingen. In het boek spreekt een nieuwsgierig mens die open staat voor gedachten en ideeën van filosofen en economen, die geïnteresseerd is andere culturen. En die daarbij vooral op zoek gaat naar het antwoord op de vraag hoe we bewuster kunnen produceren en consumeren.

Wat ik lees vat ik samen voor degene die net als ik geïnteresseerd is in de mens achter de ondernemer – Jan Hiemstra

Hoofdstuk 2 Overgeërfde hebzucht

Kiener hekelt in het boek het huidige financiële systeem opgebouwd uit ‘lucht’ dat zichzelf in stand houdt. De auteur citeert een politicus, Norbert Blum die stelt dat: “99,6 procent van al het geld dat in de wereld in omloop is, niks te maken heeft met arbeid, waarde, goederen, diensten of een andere realiteit. Het is lucht.” In dit tweede hoofdstuk behandelt Kiener de oorzaken van de economische crisis die rond 2007 begon. De oorzaken ervan liggen volgens de schrijver in de jaren ’20 toen al op grote schaal aandelen met geleend geld werden gekocht. Het leek een kwestie van gewoon je portemonnee openhouden en deze zou bijna automatisch volstromen met de gegarandeerde beurswinsten. Gemaakte schulden zouden eenvoudig afgelost kunnen worden. In de jaren ’90 gebeurde hetzelfde met vastgoed. Met geleend geld werd op grote schaal vastgoed gekocht. Banken deden er zelf ook volop aan mee. En de banken in de wereld vormen een onlosmakelijk geheel. Toen de ‘huizenbubbel’ barstte en de banken in de VS in de problemen raakten, kwam in korte tijd de hele wereldeconomie in de problemen.

Kiener noemt ‘overgeërfde’ hebzucht de pest van onze tijd. Hij prijst zich gelukkig dat zijn voorgangers zich nooit hebben laten leiden door hebzucht en grote financiële risico’s hebben genomen. Hij gelooft niet in de sprookjes over geld dat voor je werkt. Alleen als we investeren in productkwaliteit, sociale waarde en ecologische innovatie, bouwen we aan duurzame verdienmodellen. Niets komt vanzelf.

Hoofdstuk 3 Wat je van je vader geërfd hebt – deel 2

In hoofdstuk 3 keren we terug naar de geschiedenis van Stiegl. Kiener begint dit hoofdstuk met de veelbetekenende woorden:”In 1938 verkoopt Oostenrijk haar ziel aan de duivel door zich aan te sluiten bij het Duitse rijk.” De brouwerij profiteert hiervan. De markt wordt een stuk groter en de afzetmogelijkheden ook.

In augustus 1939 draagt Heinrich l de dagelijkse leiding over aan zijn neef Heinrich Kiener ll. Dan breekt de tweede wereldoorlog uit. Anderhalf jaar heeft Stiegl geprofiteerd van de situatie en dan is het over. De oorlog eist zijn tol. De brouwerij blijft gelukkig gespaard tijdens bombardementen. Tegen het einde van de oorlog nemen de Amerikanen de brouwerij over en er wordt bier gebrouwen voor de eigen soldaten. Het kost meerdere jaren om de afschuwelijke periode te boven te komen. Pas vanaf 1948 is er weer bierproductie voor normale verkoop mogelijk.Kiener_Cover

In 1950 sterft Heinrich Kiener l. Heinrich Kiener ll neemt het roer over. Hij treedt in de voetstappen van zijn voorgangers als het gaat om innovatie en investeren in technische vooruitgang. Terugkijkend stelt de auteur dat de brouwerij in de daaropvolgende 30 jaar haar meest succesvolle periode doormaakt. In 1990 sterft Heinrich Kiener ll. Daarmee zijn we bij de huidige directeur-eigenaar en is de geschiedenis in grote lijnen verteld. De volgende hoofdstukken vind ik persoonlijk interessanter. Het boek vervolgt met onderwerpen zoals:

• De noodzakelijkheid van duurzaam ondernemen
• Waardering voor eenvoudige dingen
• Niet tegen, maar met de natuur
• De realiteit van een bedrijf dat over zijn hoogtepunt is
• Regionale en lokale verbondenheid
• Anders denken leidt tot zinvolle oplossingen

Wordt vervolgd…