Skip to content

DE VOORDELEN VAN EEN LOKALE FOCUS

Wij zijn overtuigd van de voordelen van een lokale focus en we helpen andere ondernemers ook graag regionale business kansen beter te benutten. Tijdens de afgelopen zomervakantie las ik het boek “Local dollars – local sense” van de Amerikaanse auteur Michael Shuman. Hij beschrijft talloze voorbeelden van bedrijven, organisaties, stads- en plattelandsregio’s met een lokale focus. De voorbeelden laten grote verschillen in aanpak zien. Maar samenvattend beschrijft het boek zeker 6 duidelijke voordelen die in alle voorbeelden terugkomen:

1. Duurzaamheid. Organisaties en regio’s met een lokale focus presteren aanzienlijk beter als het gaat om duurzaamheid dan vergelijkbare bedrijven of steden zonder die focus.

2. Welvaart. Een lokale focus draagt aantoonbaar bij aan het welvaartsniveau van een regio. Uit onderzoek naar de invloed op de sociale structuren in gemeenschappen gedomineerd door tenminste een groot bedrijf versus gemeenschappen met uitsluitend kleine bedrijven laat zien dat gemeenschappen met lokale bedrijven een meer gebalanceerde economie hebben en een hoger gemiddeld welvaartsniveau.

3. Stabiliteit. De impact van starten en stoppen van kleinere bedrijven en organisaties is veel minder groot dan het openen en sluiten van grote bedrijven. Daarnaast maat een lokale georiënteerde gemeenschap optimaal gebruik van de beschikbare infrastructuur. Zo wordt een stad of regio beter benut, er ontstaan minder snel slaapsteden of krimpregio’s.

5. Sterke identiteit. Bedrijven en organisaties met een lokale focus profiteren gemakkelijker van de unieke culturele waarden van een regio. Deze waarden worden daardoor ook beter behouden en daarmee wordt de regionale identiteit versterkt. Grote bedrijven moeten noodgedwongen rationaliseren, algemeen communiceren en missen de voordelen van lokale verankering en authenticiteit.

6. Creativiteit. Een lokale focus vraagt in veel gevallen om meer creativiteit van ondernemers. Omzetgroei is geen automatisme. Het aanboren van nieuwe markten is veel minder eenvoudig. Er moet in veel gevallen meer lokaal samengewerkt worden om te zorgen voor economische groei en stabiliteit.

Wij zijn een online marketingbureau met een lokale focus. Wij zijn hier geboren, spreken de taal, zijn trots op onze regio en de unieke cultuur. We zien volop business kansen voor ondernemers, bedrijven en organisaties die zich, net als wij, richten op de lokale kansen en het belang inzien van een sterke economische regio.