Skip to content

SUCCESSTORY UIT OOSTENRIJK

Geschreven door Jan Hiemstra

Kortgeleden las ik het succesverhaal van het Oostenrijkse stadje Güssing. Rond 1990 was Güssing een economisch zwak en kansloos stadje. Het lag in een gebied waar de jeugd massaal wegtrok. Er was geen werk, en geen goede verbinding met Wenen. Vandaag is datzelfde Güssing het eerste energie-onafhankelijke stadje van Oostenrijk. Er zijn circa 1.500 nieuwe banen gecreëerd. Het Europees centrum voor hernieuwbare energie is er gevestigd. Dat betekent dat er veel wetenschappers en zakenmensen naar de stad komen. Maar ook toeristen worden aangetrokken door het ‘groene’ succesverhaal.

Het begon begin jaren negentig, toen de stad besloot om volop in te zetten op hernieuwbare energie en energie-zelfvoorzienend te worden. Separate doelen waren nieuwe banen te creëren en zo jonge en oudere mensen een lokale toekomst te bieden. Net als vele vergelijkbare steden en regio’s was Güssing afhankelijk van geïmporteerde energie. Deze energie is niet alleen duur maar de opbrengst ervan komt ook niet ten goede aan de lokale economie. Güssing beschikte echter over een alternatief. Meer dan 40% van de regio rond Güssing bestaat uit bos: biomassa in overvloed. Tegenwoordig produceert een biogasinstallatie, gevoed met houtafval en dierlijke mest, warmte en gas voor de inwoners. Lokale boeren en houthakkers hebben een nieuwe en duurzame bron van inkomsten gevonden. De infrastructuur werd gefinancierd met lokale leningen en met beschikbare gelden uit het Europees Regionaal Ontwikkelingsfonds.

Het stadje is tegenwoordig bijna volledig energie-onafhankelijk. Er wordt zelfs overcapaciteit aan energie geëxporteerd. De winst hieruit wordt opnieuw in de lokale economie geïnvesteerd. Güssing is in twintig jaar tijd van een kansloze krimpregio uitgegroeid tot een bloeiend centrum van innovatie. Niet direct het gevolg van een slimme marketingstrategie misschien, maar wel een tot de verbeelding sprekend voorbeeld. Dergelijke succesverhalen inspireren ons bij Localink vast te houden aan een lokale focus en ons in te zetten voor een sterke lokale economie.